Туморни маркери

Костни и туморни маркери –
референтни стойности

 

B – cross laps Мъже 0.142 – 0.854 ng/ml
жени premenopauza 0.137 – 0.573 ng/ml
жени post. 0.226 – 1.008 ng/ml
Тиреоглобулин 1.4 – 78.0 ng/ml
Beta – HGG По-малко от 5.0 mlU/ml
CYFRA 21 – 1 По-малко 3.3 ng/ml
PSA (tPSA) До 4.0 ng/ml
FPSA До 0.93 ng/ml
FPSA/PSA До 0.25
CEA По-малко от 3.4 ng/ml
AFP По – малко от 6.7 ng/ml
CA 125 По-малко от 35 U/ml
CA 19-9 По-малко от 39 U/ml
CA 15 – 3 По-малко от 25 U/ml
CA 72 – 4 По-малко от 6.7 U/ml