Цени

Продукт Цена
Mycoplasma/Ureaplasma 32.50 лв.
Стер. урина -трикратно 15.20 лв.
Разширена  антибиограма 8.90 лв.
Стандартна  антибиограма 5.80 лв.
Друг  секрет 7.90 лв.
Уретрален  секрет 7.90 лв.
Влагалищна  чистота 5.90 лв.
Слъзен  секрет 7.90 лв.
Ушен  секрет 7.90 лв.
Влагалищен  секрет 7.90 лв.
Раневи  секрет 7.90 лв.
Гърлен  секрет 7.90 лв.
Носен  секрет 7.90 лв.
Хемокултура 8.40 лв.
Еякулат 7.90 лв.
Изсл. Фецес-  за  Salmonella 4.50 лв.
Стер. урина  двуктратно 8.50 лв.
Стер. урина- еднократно 5.90 лв.
02.12  Анален секрет 6.80 лв.
Друг материал 0.00 лв.
STR.PYOGENES- БЪРЗ ТЕСТ 9.80 лв.
Антибиограма GS 0.00 лв.
Фецес -културелно изследване за стафилококи 1.50 лв.
Фецес-културелно изследване за йерсиния 1.50 лв.
Продукт Цена
01.41Морфология  на  еритроцитите 2.90 лв.
01.40ДКК 4.00 лв.
01.03 СУЕ 1.50 лв.
ПКК -24 5.00 лв.
ПКК-18 5.00 лв.
Продукт Цена
01.04 Време на кървене 1.00 лв.
01.05 Протромбинов индекс  РТ 4.90 лв.
01.06 АРТТ 4.90 лв.
01.07 Фибриноген 3.00 лв.
Тромбиново време 2.20 лв.
Време съсирване 1.00 лв.
Продукт Цена
01.11 Глюкоза- ТХ 1.50 лв.
01.12 КЗП 3.90 лв.
01.11 Глюкоза-серум / Glu/ 1.50 лв.
01.13 Креатинин 2.20 лв.
01.14 Урея 2.40 лв.
01.15 Билирубин – общ / Total Bill./ 1.90 лв.
01.16 Билирубин – директен/Dir.Bill/ 1.90 лв.
01.17 Общ белтък 2.30 лв.
01.18 Албумин 2.20 лв.
01.19 Холестерол- общ   / Total Chol./ 2.30 лв.
01.20 Холестерол- HDL 2.40 лв.
01.39 Холестерол – LDL 2.30 лв.
Холестерол- VLDL 1.90 лв.
01.21Триглицериди    /Trigl / 2.10 лв.
01.24 ASAT 2.30 лв.
01.23 Пикочна киселина 2.50 лв.
01.25 ALAT 2.30 лв.
01.26 CPK 2.90 лв.
01.27 G -GT 2.30 лв.
01.28 Алкална фосфатаза  /ALP/ 2.90 лв.
01.29 Алфа Амилаза  /Amylase/ 2.90 лв.
Натрии   /Na/ 2.40 лв.
Калии   /K/ 2.40 лв.
01.33 Хлор 2.20 лв.
01.34 Калции /Ca/ 2.10 лв.
01.35 Фосфор 2.10 лв.
01.36 Желязо 2.50 лв.
01.37 Тотален  ЖСК 2.50 лв.
Алфа Амилаза -урина 3.00 лв.
LDH P-L 2.90 лв.
Йонизиран калции Ca ++ 3.50 лв.
Магнезии  /Mg/ 3.00 лв.
Холинестераза 3.00 лв.
Креатининов клирънс 6.90 лв.
ОГТТ 3.90 лв.
UIBC 0.00 лв.
HbA1C 0.00 лв.
THb 0.00 лв.
01.22 Гликиран Хемоглобин 12.00 лв.
10.20 Микроалбумин 9.00 лв.
01.30 Липаза 2.90 лв.
Кръвна захар 15ч постпрандиално 1.50 лв.
Продукт Цена
01.11 Глюкоза- ТХ 1.50 лв.
01.12 КЗП 3.90 лв.
01.11 Глюкоза-серум / Glu/ 1.50 лв.
01.13 Креатинин 2.20 лв.
01.14 Урея 2.40 лв.
01.15 Билирубин – общ / Total Bill./ 1.90 лв.
01.16 Билирубин – директен/Dir.Bill/ 1.90 лв.
01.17 Общ белтък 2.30 лв.
01.18 Албумин 2.20 лв.
01.19 Холестерол- общ   / Total Chol./ 2.30 лв.
01.20 Холестерол- HDL 2.40 лв.
01.39 Холестерол – LDL 2.30 лв.
Холестерол- VLDL 1.90 лв.
01.21Триглицериди    /Trigl / 2.10 лв.
01.24 ASAT 2.30 лв.
01.23 Пикочна киселина 2.50 лв.
01.25 ALAT 2.30 лв.
01.26 CPK 2.90 лв.
01.27 G -GT 2.30 лв.
01.28 Алкална фосфатаза  /ALP/ 2.90 лв.
01.29 Алфа Амилаза  /Amylase/ 2.90 лв.
Натрии   /Na/ 2.40 лв.
Калии   /K/ 2.40 лв.
01.33 Хлор 2.20 лв.
01.34 Калции /Ca/ 2.10 лв.
01.35 Фосфор 2.10 лв.
01.36 Желязо 2.50 лв.
01.37 Тотален  ЖСК 2.50 лв.
Алфа Амилаза -урина 3.00 лв.
LDH P-L 2.90 лв.
Йонизиран калции Ca ++ 3.50 лв.
Магнезии  /Mg/ 3.00 лв.
Холинестераза 3.00 лв.
Креатининов клирънс 6.90 лв.
ОГТТ 3.90 лв.
UIBC 0.00 лв.
HbA1C 0.00 лв.
THb 0.00 лв.
01.22 Гликиран Хемоглобин 12.00 лв.
10.20 Микроалбумин 9.00 лв.
01.30 Липаза 2.90 лв.
Кръвна захар 15ч постпрандиално 1.50 лв.
Продукт Цена
01.11 Глюкоза- ТХ 1.50 лв.
01.12 КЗП 3.90 лв.
01.11 Глюкоза-серум / Glu/ 1.50 лв.
01.13 Креатинин 2.20 лв.
01.14 Урея 2.40 лв.
01.15 Билирубин – общ / Total Bill./ 1.90 лв.
01.16 Билирубин – директен/Dir.Bill/ 1.90 лв.
01.17 Общ белтък 2.30 лв.
01.18 Албумин 2.20 лв.
01.19 Холестерол- общ   / Total Chol./ 2.30 лв.
01.20 Холестерол- HDL 2.40 лв.
01.39 Холестерол – LDL 2.30 лв.
Холестерол- VLDL 1.90 лв.
01.21Триглицериди    /Trigl / 2.10 лв.
01.24 ASAT 2.30 лв.
01.23 Пикочна киселина 2.50 лв.
01.25 ALAT 2.30 лв.
01.26 CPK 2.90 лв.
01.27 G -GT 2.30 лв.
01.28 Алкална фосфатаза  /ALP/ 2.90 лв.
01.29 Алфа Амилаза  /Amylase/ 2.90 лв.
Натрии   /Na/ 2.40 лв.
Калии   /K/ 2.40 лв.
01.33 Хлор 2.20 лв.
01.34 Калции /Ca/ 2.10 лв.
01.35 Фосфор 2.10 лв.
01.36 Желязо 2.50 лв.
01.37 Тотален  ЖСК 2.50 лв.
Алфа Амилаза -урина 3.00 лв.
LDH P-L 2.90 лв.
Йонизиран калции Ca ++ 3.50 лв.
Магнезии  /Mg/ 3.00 лв.
Холинестераза 3.00 лв.
Креатининов клирънс 6.90 лв.
ОГТТ 3.90 лв.
UIBC 0.00 лв.
HbA1C 0.00 лв.
THb 0.00 лв.
01.22 Гликиран Хемоглобин 12.00 лв.
10.20 Микроалбумин 9.00 лв.
01.30 Липаза 2.90 лв.
Кръвна захар 15ч постпрандиално 1.50 лв.
Продукт Цена
Паратхормон PTH 25.00 лв.
Тиреоглобулин /hTG/ 28.00 лв.
Женски полови хормони 32.90 лв.
STH Соматотропен хормон 22.90 лв.
17OH Progesteron 20.90 лв.
4-Androstendion 22.00 лв.
Cortizol 19.90 лв.
DEHA – S 21.90 лв.
Бета ЧХГ 22.90 лв.
10.26 Testosteron 17.90 лв.
10.21 Progesteron 17.90 лв.
10.25 Estradiol 13.90 лв.
10.23 FSH 13.90 лв.
10.22 LH 13.90 лв.
10.24 Prolactin 15.90 лв.
10.27anti TPO 18.00 лв.
Anti Tg 15.00 лв.
10.09 TSH 13.90 лв.
10.08 fT 4 13.90 лв.
f T3 13.90 лв.
TRAK тиреоид рецепторни Аb 40.00 лв.
Инсулин/Insulin/ 15.00 лв.
Продукт Цена
10.12 CA  19 – 9 21.90 лв.
10.10 PSA 15.90 лв.
10.11 CA 15-3 21.90 лв.
10.13 CA 125 20.00 лв.
10.14 AFP 17.90 лв.
10.61 CEA 17.90 лв.
CA 72-4 24.00 лв.
SCC 25.00 лв.
Cyfra 21-1 24.00 лв.
free PSA 20.00 лв.
Продукт Цена
Сифилис- CLIA 6.80 лв.
Chlamidia Trach- Ig G 15.00 лв.
Chlamidia Trach-Ig M 19.90 лв.
Chlamidia Trahomatis IgM+IgG 29.50 лв.
Chlamidia Trach – Ig A 19.90 лв.
Chlamidia Pneum  Ig M 35.00 лв.
Лаймска болест -Ig M 19.90 лв.
Лаймска болест – IgG 19.90 лв.
Лаймска болест IgM+G 32.50 лв.
Инфекциозна мононуклеоза 10.00 лв.
Eпщайн бар вирус IgG 14.00 лв.
Anti  HBe Ag 15.00 лв.
HBe Ag 15.00 лв.
Херпес Симплекс  тип 1  -IgG 22.00 лв.
Херпес Симплекс  тип 2  -IgG 22.00 лв.
CMV/Цитомегаловирус/ Ig M 26.90 лв.
CMV / Цитомегаловирус/ IgG 25.00 лв.
Херпес Зостер-IgM 28.00 лв.
Херпес Зостер – IgG 28.00 лв.
Рубеола- IgM- ELISA 15.40 лв.
Pубеола IgG -ELISA 15.40 лв.
Helicobakter Pylori -фекален АНТИГЕН 29.80 лв.
Mycoplasma pneumoniae Ig G 22.00 лв.
Clamidia Trach АНТИГЕН -цервик уретр секрет 21.00 лв.
Анти HCV( ХепатитС ) 15.00 лв.
05.05 HBsAg( Хепатит В ) 13.00 лв.
Анти HAV  Ig M( Хепатит А) 14.00 лв.
05.01СПИН / анти HIV 1/2  / 11.90 лв.
01.38 CRP 4.90 лв.
02.10 RF 4.90 лв.
02.09 AST 4.90 лв.
Анти НВсor IgM 17.30 лв.
 Анти НВsAg  14.00 лв.
Анти HAV total  ( Хепатит А) 14.00 лв.
Анти НDV total 20.00 лв.
M2-ПИРУВАТ КИНАЗА 70.00 лв.
Анти НВсor total 18.00 лв.
Анти НEV Ig M 22.00 лв.
Продукт Цена
12.01 Кръвна група 7.00 лв.
Кръвна  група  с  подгрупа 8.00 лв.
12.05 Ало-Еритроантитела( вкл.Rh) 19.50 лв.
Титър на имунните анти А и анти В ат от клас IgG 15.00 лв.
Продукт Цена
ANA скрининг 19.90 лв.
С4 комплемент 6.00 лв.
С3 комплемент 6.00 лв.
Трансферин 17.00 лв.
Ig E total 20.00 лв.
IgM 5.00 лв.
Ig A 5.00 лв.
Ig G 5.00 лв.
ECP 33.00 лв.
Анти ССР 25.00 лв.
Анти фосфолипидни антитела 41.00 лв.
ds DNA 26.00 лв.
Анти спермални антитела 39.00 лв.
Продукт Цена
Аборт 8.90 лв.
Предоперативен минимум 7.90 лв.
Бременност- регистрация 48.90 лв.
Чернодробна ф-я- разширен 19.90 лв.
Ветеринарен – малък 9.50 лв.
Ветеринарен  – голям 24.50 лв.
сифилис + хеп.В 14.50 лв.
сиф.+хеп.В+кр. група 19.50 лв.
Продукт Цена
Карбамазепин 19.90 лв.
Валпроева киселина 19.90 лв.
Продукт Цена
Ехинококоза-Eliza 15.00 лв.
Токсоплазмоза  IgG 14.50 лв.
Токсоплазмоза Ig M 18.90 лв.
Токсоплазмоза IgM+IgG 29.00 лв.
Серологично изследване на трихинелоза 15.00 лв.
Продукт Цена
Компютърна томография 115.00 лв.
06.02 Рентгенография на челюстите 13.00 лв.
Скопия на бял дроб-здравна книжка 8.00 лв.
06.03 Рентгенография на лицеви кости 13.00 лв.
06.04 Рентгенография на околоносни кухини 13.00 лв.
06.05 Специални центражи на черепа 13.00 лв.
06.06 Рентгенография на стернум 13.00 лв.
06.07 Рентгенография на ребра 15.00 лв.
06.08 Рентгеноскопия са бял дроб 15.00 лв.
06.09 Рентгенография на крайници 13.00 лв.
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 13.00 лв.
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 13.00 лв.
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 13.00 лв.
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 13.00 лв.
06.14 Рентгенография на бедрена кост 16.00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става 16.00 лв.
06.16 Рентгенография на подбедрица 16.00 лв.
06.17 Рентгенография на глезенна става 16.00 лв.
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 16.00 лв.
06.19 Рентгенография на клавикула 13.00 лв.
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 13.00 лв.
06.21 Рентгенография на скапула 13.00 лв.
06.22 Рентгенография на раменна става 13.00 лв.
06.23 Рентгенография на хумерус 16.00 лв.
06.24 Рентгенография на лакътна става 16.00 лв.
06.25 Рентгенография на антебрахиум 16.00 лв.
06.26 Рентгенография на гривнена става 16.00 лв.
06.28 Рентгенография на череп 16.00 лв.
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 16.00 лв.
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 15.00 лв.
06.31 Обзорна графия на сърце и медиастинум 15.00 лв.
06.32 Обзорна графия на корем 15.00 лв.
06.33 Рентгенография на таз 15.00 лв.
06.34 Ехо  на  коремни органи и ретроперитонеум 20.00 лв.