Биохимични

БИОХИМИЯ

Голяма част от лабораторните резултати, които получаваш, са от биохимичните изследвания. Тези изследвания измерват количествата на различни биохимични вещества в кръвта ти, за да се прецени дали твоето тяло работи както би следвало.

Отделните лабораториите имат различни “граници на нормалното” или нормални стойности за резултатите от всеки тест. Повечето печатни лабораторни резултати показват какви са границите на нормалните стойности и също така дали някой резултат е извън тези граници. За повече информация относно лабораторните резултати вж. листовка 120 или посети следната електронна страница: http://www.medlineplus.gov/

Минералът калций е основен градивен елемент на костите и зъбите. Калцият е необходим също така и за да могат нервите и мускулите да работят нормално, както и за протичането на определени химични реакции в клетките. Организмът контролира нивата на калция в кръвта. Количеството белтъчини в кръвта обаче може да повлияе на резултатите (вж. албумин). Най-често ниските количества калций при ХИВ-позитивните хора са резултат от ниските нива на белтъчините, което се дължи на недохранване или на непълноценно усвояване на храната. Ненормалните нива на калций могат да разкрият проблеми с храносмилането.

Фосфорът, подобно на калция, е основна съставна част на костите. Ниските нива фосфор могат да доведат до увреждания на костите, нервите и мускулите. Високите стойности са най-често в резултат на бъбречна недостатъчност.

Глюкозата е захар, която се разлага в клетките, за да осигури енергия. Вж. листовка 123 за повече информация относно глюкозата.

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Електролитите имат отношение към течния баланс на твоите клетки. Те са особено важни ако си обезводнен или имаш проблеми с бъбреците.

 • Нивата на натрия показват баланса на сол и вода. Те също така показват и доколко добре работят твоите бъбреци и надбъбречни жлези. Количествата натрий, излизащи от рамките на нормалното, са белег за това, че кръвният обем е твърде нисък (в резултат на обезводняване) или твърде висок. Те се появяват и когато сърцето не помпа нормално кръв, или когато бъреците не работят добре.• Калият влияе на няколко основни органа, включително сърцето. Нивата му се покачват при бъбречна недостатъчност и могат да излязат от нормата в резултат на повръщане или диария.
  • Нивата на хлорида често се повишават или спадат, следвайки нивата на натрия. Това е така, защото натриевият хлорид, или още обикновена сол, е основна част от кръвта.
  • Бикарбонат или CO2 изпълнява ролята на буферна система в кръвта. Нормалните стойности на CO2 поддържат киселинността на кръвта в рамки. Високите стойности могат да бъдат предизвикани от високи стойности на млечната киселина в кръвта.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БЪБРЕЧНАТА ФУНКЦИЯ

Основните показатели за бъбречната функция са кръвна урея азот и креатинин. Високите или ниски стойности на фосфор, натрий или пикочна киселина също могат да бъдат резултат от проблеми с бъбреците.

Кръвната урея азот (BUN) е количеството азот в кръвта. Това е отпадъчен продукт, който нормално се отделя чрез урината. Високите стойности на уреята могат да се дължат на хранителен режим, при който се приемат много белтъчни храни, обезводняване, бъбречна или сърдечна недостатъчност.

Креатинин-ът е отпадъчен продукт от усвояването на белтъци, и който е мярка на бъбречната функция. Високите нива обичайно са в резултат на бъбречни проблеми. Лекарите използват нивата на креатинина като най-пряк показател за това доколко добре бъбреците отстраняват отпадъчните продукти от тялото.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЧЕРНОДРОБНАТА ФУНКЦИЯ

Лабораторните изследвания за “чернодробната функция” в действителност проследяват нивата на ензимите в черния дроб, сърцето и мускулите. Ензимите са белтъчни вещества, които предизвикват или ускоряват химичните реакции в живите организми. Високите нива на ензимите могат да са в резултат на чернодробни увреждания, предизвикани от лекарства, алкохол, хепатит или употреба на наркотици.

Различните схеми на изменение на тези ензими, когато някои от тях са със завишени стойности, а други с нормални, помагат на лекарите да определят специфичните здравословни проблеми. Лабораторните тестове включват:

 • ALT (аланинаминотрансфераза), известен преди като SGPT
  • AST (аспартатна аминотрансфераза), наричан преди SGOT
  • Билирубин (жълта течност, получаваща се при разрушавенето на червените кръвни клетки). Забележка: антиретровирусните медикаменти indinavir (Криксиван®) и atazanavir (Рейатаз®) могат да повишат нивата на билирубина.
  • Алкална фосфатаза
  • GGT (гама глутамилтранспептидаза)
  • LDH (лактатдехидрогеназа, различно от млечна киселина)

ДРУГИ БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Пикочната киселина се получава от разпадането на ДНК (генетичният материал в клетките). Отделя се през бъбреците. Високите нива на пикочна киселина са често срещано явление. Много високите нива се получават, когато бъбреците не могат да отстранят пикочното киселина от кръвта или при левкемия или лимфома.

Албумин-ът е основният белтък в кръвта. Той поддържа водния баланс в клетките, пренася хранителни вещества до клетките и изнася отпадъчните вещества. Ниските стойности на албумина са знак за проблеми с усвояването на хранителните вещества.

Поради това, че албуминът пренася толкова много вещества в кръвта, ниските му нива могат да доведат до неточни резултати от другите лабораторни изследвания, особено калций и тестостерон.

Глобулин (наричан още имуноглобулин) е показател за белтъците в антителата, произвеждани от имунната система. ХИВ-инфекцията предизвиква ненормално високи нива на глобулина. Стойностите обикновено отразяват IgG, IgA, Igd, IgE и IgM.

Скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) дава представа за това колко бързо червените кръвни клетки се утаяват в кръвната проба. Високата степен на утаяване е в резултат на някакъв възпалителен процес. Това изследване обаче не показва дали възпалението е хронично, като артрит например, или е резултат на това, че организмът се бори с дадена инфекция.