Бързи тестове COVID-19 Ag и Influenza A+B

За първи път очакваната грипна епидемия през 2020-2021 г  ще бъде съчетана с коронавирусна пандемия, както и присъствието  на множество други патогенни вируси, типични за това време на годината. В отговор на предстоящите предизвикателства, Първа МДЛ  вече е подготвена и е снабдена с всички диагностични тестове за вирусологичен диференциално диагностичен анализ.

От 14.12.2020 предлагаме  комбиниран тест за откриване на COVID-19 антиген, грип А и B. Той е необходим за разграничаване на коронавирус инфекцията от сезонния грип. Изследването е подходящо за активната фаза на инфекцията и е препоръчително при симптоми. За него се взема проба от назофаринкса, като резултатът е готов от 2 часа до края на работния ден. Този тест е от групата скрининговите тестове –  бърз, удобен, неинвазивен. Положителните резултати за COVID-19 диагностично се  потвърждават с PCR тест. Съпътстващи инфекции с други вируси или бактерии не повлияват резултата.

„Първа МДЛ ” разполага  както с индивидуални тестове за грип, коронавирус, така и с комбинирани, съчетаващи и даващи възможност за едновременната им диагностика. На  апаратите на лабораторията  могат да бъдат извършвани анализи на антигени -PCR анализ в реално време, като най-категоричен и поставящ диагнозата тест. „Първа МДЛ ” разполага и с така наречените бързи имунохроматографски антителни тестове

COVID-19 Ag антигенен тест, който е на цена от 29  лв. и 2 лв. такса манипулация. При него наличието на SARS-CoV-2 вирус може да бъде открито през първата седмица от появата на симптомите.

Influenza A+B  (грип А и грип B) бърз антигенен тест на цена от 18 лв. и 2 лв. такса манипулация. Проба отново се взема от назофаринкса на пациента, като резултатът е готов от 2 часа до края на работния ден.

COVID-19, Influenza A+B (комбиниран) е на цена  42  лв. и 2 лв. такса манипулация.

Предлаганите тестове са с висока чувствителност (средно 95%) и висока специфичност (средно 95%). Всички са със СЕ марка.

Медицинска лаборатория „Първа МДЛ ” е в готовност да отговори на потребностите от диагностика, а екипите ѝ пожелават на всички пациенти да бъдат здрави и отговорно да пазят себе си и другите.