ИЗСЛЕДВАМЕ ПРОСТАТО-СПЕЦИФИЧНИЯ АНТИГЕН

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ ИЗСЛЕДВАМЕ ПРОСТАТО-СПЕЦИФИЧНИЯ АНТИГЕН НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Нивото на nростато –  cпецифичния aнтиген (ПСА) е тест, който основно се използва при скрининга за рак на простатата. ПСА е белтък, който се произвежда от простатата и в по-голямата си част се съдържа в семенната течност. Едно малко количество се установява и в кръвта. Макар, че увеличение на кръвното ниво на ПСА се наблюдава при рак на простатата, подобна находка има и при възпаление и хипертрофия на жлезата.

Тъй като простатния рак е най-честият не – кожен рак у мъжа и водеща причина за фатален изход от злокачествени заболявания, то ранната детекция на раковото заболяване има решаващо значение за успешното и навременно лечение. Макар, че в повечето случаи на рак на простатата ПСА е увеличен, то този тест не е с голяма диагностична стойност, тъй като подобни повишени нива има и при възпаление и хипертрофия на жлезата. Интерпретирането на теста трябва да става внимателно и винаги в комбинация с резултатите от дигиталното ректално изследване.И двата теста взаимно се допълват в скрининга за рак на простатата.

Не е необходима специална подготовка. Добре е 1-2 дни преди теста да се въздържате от полов акт, тъй като той повишава нивата на ПСА и тестът може да бъде фалшиво – позитивен. Ако приемате медикаменти за простатна хипертрофия, Вашият лекар може да препоръча спирането им преди теста, за да не повлияят на резултатите.

Резултатите са готови в рамките на няколко дни. За нормални резултати се считат стойности под 4 ng/ml. Специалистът – уролог трябва внимателно да ги интерпретира,като вземе под внимание възрастта Ви и други фактори. В повечето случаи се налагат и допълнителни изследвания.

ЦЕНА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА КРЪВ – 7.90ЛВ