За нас

Кои сме ние?

„Първа медикодиагностична лаборатория“ ООД (Първа МДЛ)
гр. Шумен е създадена през 1998 гoдина и е първата частна
лаборатория за извършване на клинични и лабораторни
изследвания в региона.

Лабораторията разполага с високо-квалифициран персонал и
съвременна техника, с което се гарантира високо качество на
предлаганите услуги.

Каква е нашата дейност?

Лабораторията провежда медицински консултации, медико-
диагностични лабораторни анализи и образна диагностика
хематологични, имунологични, серологични, хормонални,
биохимични, рентгенова образна диагностика, скопични и
графични анализи, ехографии.

 

С какво сме различни?

Първа МДЛ разполага с уникална за България “on-line”
информационна система – за улеснение на потребителите
резултатите могат да се получават online по Интернет, по куриер,
по факс, по електронна поща или на място в лабораторията.

Всеки от изброените начини осигурява дискретност и защита
на личните данни. Уникални кодове за достъп от Интернет за
всички лекари /над 250/, работещи с първа МДЛ.

 

Кои са нашите партньори?

Лабораторията има сключен договор с Националната
здравно-осигурителна каса по следните пакети:

– клинична лаборатория, микробиология, вирусология,
трансфузионна хематология, образна диагностика.

Първа МДЛ работи със следните Здравно-осигурителни
фондове: ОЗОФ “Доверие” АД, ЗФ “Здраве” АД, “Евроинс” ЗО,
ЗАД “Алианц България Живот”.

Къде може да ни намерите?

Първа МДЛ се помещава на следните адреси:

– гр.Шумен, ул.”Петър Делян”, №11А;

– гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №100, Нова поликлиника, партерен етаж;

– гр.Шумен, пл.”Възраждане“, №1, Стара поликлиника, етаж 1;

– гр.Велики Преслав, ул.”Раковска” №2;

– гр.Върбица, ул.”П.Зл.Груев” №15, етаж 2

– гр.Нoви Пазар , ул. Христо Ботев 22, ет. 2, каб. 32

– гр.Каспичан, ул. Т.Петков 2 ет. 1 каб. 1

– гр.Смядово, ул. Баба Донка 6 СЦМП

– с.Венец ул.Мир 12 ет. 1 каб. 5 – СЦМП

– гр.Шумен кв Дивдядово – Бул. Велики Преслав 134 ет. 2