Качество

                История. „Първа медикодиагностична лаборатория“ – ООД (Първа МДЛ) гр. Шумен е самостоятелна медико-диагностична лаборатория, създадена през 1998 година.

През годините Първа МДЛ се наложи като една от водещите лаборатории, благодарение на висококвалифицирания си персонал, съвременно оборудване, прецизност и бързина при изработване на медикодиагностичните изследвания, коректност и добро отношение
към своите пациенти.

Модерно, успяващо и предлагащо качествени лабораторни услуги лечебно заведение – това бяха целите, към които се стремяхме през изминалите 12 години.

                Днес. Благодарение на авангардния подход в управлението на дружеството и прилагането на съвременни и високотехнологични
решения в лабораторната дейност, днес Първа МДЛ е предпочитана лаборатория от пациенти, здравно-осигурителни фондове и лекари – потребители
на лабораторни услуги.

В момента Първа МДЛ е една от най-добре оборудваните лаборатории в страната. Продуктовият портфейл на лабораторията
е изключително широк и непрекъснато се увеличава.

             Нашата визия. Посредством прилагане и развиване на съвременни и високо технологични решения в областта на лабораторната
диагностика, да бъдем предпочитаната лаборатория за нашите пациенти и лекари – потребители на лабораторни услуги.

              Предмет на дейност. Лабораторията се развива във всички напра-вления от медико-диагностичната дейност в доболничната помощ.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията, е свързан с провеждане на медицински консултации, лечение и
медикодиагностични анализи – хематологични, имунологични, серологични, хормонални, биохимични и други.

През 2003 година предметът на дейност бе разширен с включване на рентгенова образна диагностика – скопични и графични анализи, ехографии, изследвания за остеопороза.

               Качество. Лабораторията е акредитирана по наредба №18 от 2005 година на МЗ. Чрез високата степен на автоматизация
на процеса на регистриране на постъпващите материали за работа, съхранението, лабораторните дейности и предоставянето на
резултатите се постига пълен контрол на целия процес от постъпването на заявката за работа до получаването на крайния резултат.

Лабораторията притежава всички необходими сертификати за развиване на своята дейност:

 

На всеки биологичен материал (проба) се поставя етикет с уникален баркод, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и верността
на получените данни.

В съответствие с медицинските стандарти по различните диагностични направления в Първа МДЛ са разработени
средства и начини за осъществяване на качествен контрол на резултатите чрез:

системен вътрешно-лабораторен качествен контрол, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията
на производителите на апаратура и диагностични реактиви;

участие в Национална система за външен контрол на качеството по микробиология, клинична лаборатория и вирусология,
с което се гарантира постоянен, независим и обективен външен одит на всички дейности, развивани в лабораторията.

              Апаратура. В своята работа лабораторията разчита на апарати от най-ново поколение и специалисти
с висока квалификация, с което се гарантира качеството и точността на анализите.

Част от оборудването на лабораторията включва следната апаратура:

● хематологичен анализатор – 24 параметъра, даващ диференциална кръвна картина на пет части;

● хематологичен анализатор – 18 параметъра, даващ окончателен анализ за 1 минута;

● биохимичен анализатор с пълен роботизиран цикъл – 540 анализа на час;

● втори биохимичен анализатор – 240 анализа на час;

● имунологичен анализатор с пълен роботизиран цикъл;

● мобилен остеодензитометър за определяне на костната плътност;

● рентген;

● ехограф;

● скенер.

Обслужване. Доброто обслужване и осигуряването на безопасността е приоритет за Първа МДЛ.
В лабораторията е осигурена и се поддържа безопасна среда при извършване на тестовете, както за пациентите, така и за медицинския персонал.

За улеснение на нашите потребителите, резултатите от изследванията могат да се получават по Интернет (24 часова услуга),
на място, по куриер, по e-mail или факс. Всеки от изброените начини осигурява необходимата дискретност и защита на личните данни.

Лабораторията разполага с информационна система iLab Online 4.1, уникална за България,
втора след София град, разработена от инж. Михаил Калъчев, SKYWARE GROUP. Системата осигурява съхранение на пациентска база от данни за неограничен период от време, възможност за проверка, изтегляне и отпечатване на лабораторните резултати от проведените изследвания чрез Интернет.

Въведени са уникални кодове за достъп от Интернет за всички пациенти и лекари /над 250/, работещи с Първа МДЛ.

              Здравноосигурителни партньори. Първа МДЛ има сключен договор с Националната здравно-осигирителна каса
(НЗОК) по следните пакети:

– клинична лаборатория

– микробиология;

– вирусология;

– трансфузионна хематология;

– образна диагностика.

Първа МДЛ има договорни отношения и работи със следните Здравно-осигурителни фондове (ЗОФ):

– ОЗОФ „Доверие“ АД;

– „ЗФ Здраве“ АД;

– „Евроинс“ ЗО;

– ЗАД „Алианц България Живот“.