Нови мерни единици за изразяване на anti-SARS-CoV2 IgG количествен

Уважаеми пациенти, от 12.05.2021 теста за количествено определяне на антитела към корона вируса- anti SARS-CoV-2 IgG Quantity е с нови мерни единици и референтни граници.

Съгласно препоръките на Световната здравна организация /СЗО/ тестовете за доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към  първия Международен стандарт (IS) . Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение между различните анализатори и лаборатории. Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units). Променени са съответно и препоръчителните стойности, като интерпретацията е показана в таблица.

За пациенти направили изследване в други  лаборатории да имат в предвид, че резултата се приравнява към BAU по следния начин:

  • DiaSorin: AU/ml х 2.6 = BAU/ml
  • Roche: AU/ml х 0.97 = BAU/ml
  • Abbot: AU/ml х 0.142 = BAU/ml
  • Siemens: AU/ml х 21.8= BAU/ml

Досегашните резултати получени в Първа МДЛ  в  AU/ml от анализаторите на DiaSorin следва да се умножат с фактор 2.6, за да се конвертират в BAU/ml :

 AU/ml х 2.6 = BAU/ml

Количественият IgG тест служи за оценка на имунния статус СЛЕД преболедуване или ваксинация. Открива антитела насочени срещу шипчестия (Spike) протеин ( S1/S2 ). Правилно е да се изследва около 30-35 дни от началото на оплакванията. Стойност на антителата над 130 BAU/mL  показва добър имунен отговор. Тестът може да се използва за оценка на постваксинален имунитет, поне 15 дни СЛЕД втората доза. Очакваеми са нива на антителата над 200 BAU/ml.

Новите щамове на SARS-CoV-2, доказани  в Обединеното Кралство, Южна Африка и Бразилия се детектират с новия вариант на теста.

Първа МДЛ е готова да предостави сертификат на английски език на всички изследвани лица  за пътуване в държави , които признават наличието на антитела като документ за влизане в страната .