ПОВОД ЗА ГОРДОСТ !!!

signed_1300100898_0241899156

 

ПЪРВА МДЛ  приключи  успешното си  участие в междулабораторно сравнение  на акредитираната  Органицация   LGC Standarts от Великобритания – цикъл декември 2020-януари 2021 г

Това е още едно  доказателство за надежността на тестовете ,  с които работим и компетентността на персонала в Първа МДЛ .