Първа МДЛ започва изследване за COVID-19 инфекция както следва

Имунохроматографско изследване  за SARS- COV-2 IgM и SARS-COV-2 Ig G – бърз тест на цена 27 лв .  Цената за вземане на биологичния материал се заплаща допълнително .

Място на изследването – източния вход на ДКЦ I / откъм паркинга /.

Работно време – 13.00-17.00 часа от понеделник до петък .