Резултати

РЕЗУЛТАТИ ON-LINE

Първа Медикодиагностична Лаборатория e включена посредством Интернет
към системата за електронна обработка и безсрочно съхранение на резултатите iLab Online.
Благодарение на тази система, всички резултати от проведените лабораторни изследвания
могат да бъдат получени от пациентите чрез Интернет, включително и от този сайт.

За тази цел на всеки пациент се дава талон с уникален номер и парола.

За да влезете в системата, кликнете върху хипер-връзката, указана по-долу, след което въведете вашия
уникален номер в полето „Потребител ID“ и вашата парола в полето „Парола“.

По-нататък следвайте инструкциите.

За проверка на резултатите:
iLab Online