Респираторен панел – 22 патогена 145 лв.

Първа МДЛ започва изследване на респираторни патогени с полимеразна реакция .

Изследването е най-модерен и надежден метод за диагностика на инфекции на респираторен тракт (мултиплексен PCR), които не могат да бъдат доказани с културелен метод.

Панелът включва  бактериални и вирусни причинители на бронхити, атипични пневмонии и други инфекции в областта. Предназначен е за пациенти, при които картината е протрахирана (неповлияваща се симптоматика повече от 7-10 дни), при рентгенова находка за вирусна/атипична пневмония, при неясно температурно състояние.

Вирусни причинители, включени в панела :

 • Adenovirus
 • SARS-CoV-2 RNA (Covid-19)
 • Human coronavirus 229E
 • Human coronavirus HKU1
 • Human coronavirus NL63
 • Human coronavirus OC43
 • Human Metapneumovirus
 • Rhinovirus
 • Influenza virus A  RNA
 • Influenza virus B  RNA
 • Parainfluenza virus 1 RNA
 • Parainfluenza virus 2 RNA
 • Parainfluenza virus 3 RNA
 • Parainfluenza virus 4 RNA
 • Enterovirus
 • Human Bocavirus
 • Respiratory syncytial virus RNA

Бактериални причинители, включени в панела :

 • Streptococcus pneumonae DNA (ДНК)

·         Moraxella catarrhalis DNA (ДНК)

 • Chlamydophila Pneumoniae DNA (ДНК)
 • Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК)
 • Legionella pneumphila  DNA (ДНК)
 • Haemophilus influenzae DNA (ДНК)