Управление

Адрес на управлението:

9700 Шумен,

      ж.к. „Херсон“, бл.2, вх.А, ап.2

_____________________________

9700 Шумен,

Ул. Петър Делян 11А

Управители на фирмата заедно и поотделно са:

Д-р Румяна Тодорова Стоянова – Минчева

    – завършила Медицински институт, гр.Варна;

    – допълнителна специализация „Клинична лаборатория“.

      Служебен телефон: (054) 830 928

      e-mail:
stoianova_rumi@abv.bg

Д-р Румяна Константинова Попова

    – завършила Медицински институт, гр.Варна;

    – допълнителна специализация „Трансфузионна хематология“.

      Служебен телефон: (054) 830 928

      e-mail:
popova_sh@abv.bg