Цени

Продукт Цена
Mycoplasma/Ureaplasma 32.50 лв.
Стер. урина -трикратно 15.20 лв.
Разширена  антибиограма 8.90 лв.
Стандартна  антибиограма 5.80 лв.
Друг  секрет 7.90 лв.
Уретрален  секрет 7.90 лв.
Влагалищна  чистота 5.90 лв.
Слъзен  секрет 7.90 лв.
Ушен  секрет 7.90 лв.
Влагалищен  секрет 7.90 лв.
Раневи  секрет 7.90 лв.
Гърлен  секрет 7.90 лв.
Носен  секрет 7.90 лв.
Хемокултура 8.40 лв.
Еякулат 7.90 лв.
Изсл. Фецес-  за  Salmonella 4.50 лв.
Стер. урина  двуктратно 8.50 лв.
Стер. урина- еднократно 5.90 лв.
02.12  Анален секрет 6.80 лв.
Друг материал 0.00 лв.
STR.PYOGENES- БЪРЗ ТЕСТ 9.80 лв.
Антибиограма GS 0.00 лв.
Фецес -културелно изследване за стафилококи 1.50 лв.
Фецес-културелно изследване за йерсиния 1.50 лв.
01.41Морфология  на  еритроцитите 2.90 лв.
ПКК 5.00 лв.
01.40ДКК 4.00 лв.
01.03 СУЕ 2.00 лв.
ПКК  с ДКК апаратно 7.00 лв.
ПКК-3 диф 5.00 лв.
Хемоглобинови фракции 17.00 лв.
01.41Морфология на еритроцити 2.90 лв.
Продукт Цена
01.04 Време на кървене 1.50 лв.
01.05 Протромбинов индекс  РТ 5.50 лв.
01.06 АРТТ 5.50 лв.
01.07 Фибриноген 4.50 лв.
Тромбиново време 2.20 лв.
Време съсирване 1.00 лв.
Протеин С 38.00 лв.
Свободен протеин S 44.00 лв.
Антитромбин III 32.00 лв.
Продукт Цена
Урина -белтък 1.00 лв.
Урина -кетони 1.00 лв.
Урина – глюкоза 0.80 лв.
Урина -рН 1.00 лв.
Урина – относително тегло 1.50 лв.
Урина- белтък, захар, билирубин, уробилиноген 1.80 лв.
Урина-белтък, захар , седимент 2.20 лв.
Урина-обшо химично изследване 10 4.50 лв.
Урина-алб,захар,билир,уробил,седимент 3.00 лв.
Калции количествено опр в 24h урина 4.00 лв.
Глюкоза количествено опр 24/h урина 4.00 лв.
Албумин количествено опр 24 /h  урина 4.00 лв.
Урина седимент 2.50 лв.
Продукт Цена
бъбречен  конкремент 15.00 лв.
HLA- B27 40.00 лв.
01.10 Окултни кръвоизливи 8.00 лв.
Спермограма 10.90 лв.
Феритин 20.00 лв.
Фолиева киселина / Folic Acid/ 20.00 лв.
Vit B 12 22.00 лв.
DPD   Дезоксипиридинолин 21.90 лв.
Хламидия-PCR 29.80 лв.
С- пептид 15.70 лв.
ДНК   ТЕСТ – 2 60.00 лв.
25-ОН  Vit D 3 25.00 лв.
Калпротектин 30.00 лв.
Ренин / Renin / 38.00 лв.
Osteocalcin 17.00 лв.
Хомоцистеин 39.00 лв.
Протеинограма 17.00 лв.
ДНК ТЕСТ – 3 90.00 лв.
Продукт Цена
01.11 Глюкоза- ТХ 1.80 лв.
01.12 КЗП 4.50 лв.
01.11 Глюкоза-серум / Glu/ 1.80 лв.
01.13 Креатинин 2.80 лв.
01.14 Урея 2.50 лв.
01.15 Билирубин – общ / Total Bill./ 2.80 лв.
01.16 Билирубин – директен/Dir.Bill/ 2.80 лв.
01.17 Общ белтък 2.50 лв.
01.18 Албумин 2.50 лв.
01.19 Холестерол- общ   / Total Chol./ 2.90 лв.
01.20 Холестерол- HDL 3.00 лв.
01.39 Холестерол – LDL 3.00 лв.
Холестерол- VLDL 1.50 лв.
01.21Триглицериди    /Trigl / 3.00 лв.
01.24 ASAT 2.80 лв.
01.23 Пикочна киселина 3.00 лв.
01.25 ALAT 2.80 лв.
01.26 CPK 3.30 лв.
01.27 G -GT 3.00 лв.
01.28 Алкална фосфатаза  /ALP/ 3.00 лв.
01.29 Алфа Амилаза  /Amylase/ 4.00 лв.
Натрии   /Na/ 2.80 лв.
Калии   /K/ 2.80 лв.
01.33 Хлор 3.00 лв.
01.34 Калции /Ca/ 3.50 лв.
01.35 Фосфор 3.00 лв.
01.36 Желязо 3.50 лв.
01.37 Тотален  ЖСК 3.00 лв.
01.38 CRP 6.00 лв.
02.10 RF 6.00 лв.
02.09 AST 4.90 лв.
Цинк 27.00 лв.
Алфа Амилаза -урина 4.00 лв.
LDH P-L 3.50 лв.
Йонизиран калции Ca ++ 3.50 лв.
Магнезии  /Mg/ 4.00 лв.
Холинестераза 4.00 лв.
Креатининов клирънс 6.90 лв.
ОГТТ 5.00 лв.
UIBC 0.00 лв.
THb 0.00 лв.
HbA1C 0.00 лв.
01.22 Гликиран Хемоглобин 14.00 лв.
10.20 Микроалбумин 10.00 лв.
01.30 Липаза 4.00 лв.
Продукт Цена
Паратхормон PTH 25.00 лв.
Тиреоглобулин /hTG/ 28.00 лв.
Женски полови хормони 32.90 лв.
STH Соматотропен хормон 22.90 лв.
17OH Progesteron 20.90 лв.
4-Androstendion 22.00 лв.
Cortizol 7-9 h. 19.90 лв.
Cortizol 16-18 h. 19.90 лв.
DEHA – S 21.90 лв.
Бета ЧХГ 22.90 лв.
10.26 Testosteron 17.90 лв.
10.21 Progesteron 17.90 лв.
10.25 Estradiol 13.90 лв.
10.23 FSH 13.90 лв.
10.22 LH 13.90 лв.
10.24 Prolactin 15.90 лв.
Антимюлеров хормон 39.00 лв.
10.27 anti TPO 18.00 лв.
Anti Tg 15.00 лв.
10.09 TSH 13.90 лв.
10.08 fT 4 13.90 лв.
f T3 13.90 лв.
TRAK тиреоид рецепторни Аb 40.00 лв.
Женски полови с пролактин 32.90 лв.
Инсулин/Insulin/ 18.00 лв.
Инсулин/Insulin/ 60 мин. 18.00 лв.
Инсулин/Insulin/ 120 мин. 18.00 лв.
Инхибин В 47.00 лв.
Изследване на SHBG 18.00 лв.
Продукт Цена
10.12 CA  19 – 9 21.90 лв.
10.10 PSA 15.90 лв.
10.11 CA 15-3 21.90 лв.
10.13 CA 125 20.00 лв.
10.14 AFP 17.90 лв.
10.61 CEA 17.90 лв.
CA 72-4 24.00 лв.
SCC 25.00 лв.
Cyfra 21-1 24.00 лв.
free PSA 20.00 лв.
HE4 65.00 лв.
ROMA 72.00 лв.
Продукт Цена
Коронавирус Covid-19 PCR ( SARS CoV 2 RNA ) 100.00 лв.
Коронавирус Covid-19 PCR – пул 100.00 лв.
Продукт Цена
Сифилис- CLIA 8.00 лв.
Syphilis- RPR 0.00 лв.
Анти HCV( ХепатитС ) 15.00 лв.
05.05 HBsAg( Хепатит В ) 14.00 лв.
05.01СПИН / анти HIV 1/2  / 15.00 лв.
Анти HAV  Ig M( Хепатит А) 17.00 лв.
HBe Ag 15.00 лв.
Anti  HBe Ag 15.00 лв.
Анти НВs 12.00 лв.
HBsAg -cito 18.00 лв.
Анти НВсor IgM 17.30 лв.
anti HCV – cito 18.00 лв.
HIV – cito 18.00 лв.
Анти HAV total  ( Хепатит А) 14.00 лв.
Анти НDV total 20.00 лв.
Chlamidia Trach- Ig G 15.00 лв.
Chlamidia Trach-Ig M 19.90 лв.
Chlamidia Trahomatis IgM+IgG 29.50 лв.
Chlamidia Trach – Ig A 19.90 лв.
Chlamidia Pneum  Ig M 35.00 лв.
Chlamidia Pneum  Ig G 40.00 лв.
Лаймска болест -Ig M 19.90 лв.
Лаймска болест – IgG 19.90 лв.
Лаймска болест IgM+G 32.50 лв.
Херпес Симплекс тип1- Ig M 22.00 лв.
Инф. мононуклеоза – бърз тест 10.00 лв.
Eпщайн бар вирус IgG 14.00 лв.
Херпес Симплекс  тип 2  -IgG 22.00 лв.
Херпес Симплекс  тип 1  -IgG 22.00 лв.
CMV/Цитомегаловирус/ Ig M 26.90 лв.
CMV / Цитомегаловирус/ IgG 25.00 лв.
Варицела Зостер-IgM 28.00 лв.
Варицела Зостер – IgG 28.00 лв.
Рубеола- IgM- ELISA 15.40 лв.
Pубеола IgG -ELISA 15.40 лв.
Helicobakter Pylori -фекален АНТИГЕН 29.80 лв.
Mycoplasma pneumoniae Ig G 22.00 лв.
Clamidia Trach АНТИГЕН -цервик уретр секрет 21.00 лв.
EBV  VCA  Ig M 15.00 лв.
M2-ПИРУВАТ КИНАЗА 70.00 лв.
Анти НВсor total 18.00 лв.
Анти НEV Ig M 30.00 лв.
Морбили / anti Measles Ig M / 20.00 лв.
Морбили / anti Measles Ig G / 20.00 лв.
Инфлуенца вирус 21.50 лв.
Анти НЕV IgG 27.00 лв.
Бърз тест за IgM /Ig G  ат  към SARS  CoV 2 27.00 лв.
Фелиноза / болест на котешкото одраскване / 45.00 лв.
Продукт Цена
12.01 Кръвна група 7.00 лв.
Кръвна  група  с  подгрупа 8.00 лв.
12.05 Ало-Еритроантитела( вкл.Rh) 19.50 лв.
Титър на имунните анти А и анти В ат от клас IgG 15.00 лв.
Продукт Цена
Пробовземане- Дивдядово 1.00 лв.
Остеодензитометрия 15.00 лв.
Венепункция 2.00 лв.
Отстъпка -1.50 лв.
Домашно посещение 8.00 лв.
Отстъпка VIP карта 20% 0.00 лв.
Такса citto 1 1.00 лв.
Такса citto 2 2.00 лв.
Такса citto 3 3.00 лв.
Internet 0.01 лв.
Вземане на биологичен материал 2.90 лв.
Вземане на генетичен материал 0.00 лв.
Манипулация-вземане на венозна кръв 5.00 лв.
Продукт Цена
ANA скрининг 25.00 лв.
С4 комплемент 6.00 лв.
С3 комплемент 6.00 лв.
Трансферин 17.00 лв.
Ig E total 20.00 лв.
IgM 5.00 лв.
Ig A 5.00 лв.
Ig G 5.00 лв.
ECP 33.00 лв.
Анти ССР 25.00 лв.
Анти фосфолипидни антитела IgG скр, 41.00 лв.
ds DNA 26.00 лв.
Anti MCV 38.00 лв.
Анти спермални антитела 39.00 лв.
Изследване anti AMA -M2 ( анти митохондриални ат) 30.00 лв.
Изследване Анти-гладкомускулни антитела (АГМА) 33.00 лв.
Изследване на рANCA (anti МPO количествен) 30.00 лв.
Изследване c ANCA ( anti PR3 количествен ) 30.00 лв.
АNA профил 100.00 лв.
Продукт Цена
Аборт 10.90 лв.
Предоперативен минимум 7.90 лв.
Бременност- регистрация 48.90 лв.
Профилактичен пакет 35.00 лв.
Чернодробна ф-я- разширен 19.90 лв.
Ветеринарен – малък 9.50 лв.
Ветеринарен  – голям 24.50 лв.
сифилис + хеп.В 16.50 лв.
сиф.+хеп.В+кр. група 21.50 лв.
Продукт Цена
Карбамазепин 19.90 лв.
Валпроева киселина 19.90 лв.
Продукт Цена
Ехинококоза-Eliza 23.00 лв.
Токсоплазмоза  IgG 15.50 лв.
Токсоплазмоза Ig M 18.90 лв.
Токсоплазмоза IgM+IgG 31.50 лв.
Серологично изследване на трихинелоза 15.00 лв.
Изследване за Токсокароза IgG / Larva migrans/ 27.00 лв.
Продукт Цена
Компютърна томография 115.00 лв.
06.02 Рентгенография на челюстите 13.00 лв.
Скопия на бял дроб-здравна книжка 8.00 лв.
06.03 Рентгенография на лицеви кости 13.00 лв.
06.04 Рентгенография на околоносни кухини 13.00 лв.
06.05 Специални центражи на черепа 13.00 лв.
06.06 Рентгенография на стернум 13.00 лв.
06.07 Рентгенография на ребра 15.00 лв.
06.08 Рентгеноскопия са бял дроб 15.00 лв.
06.09 Рентгенография на крайници 13.00 лв.
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 13.00 лв.
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 13.00 лв.
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 13.00 лв.
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 13.00 лв.
06.14 Рентгенография на бедрена кост 16.00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става 16.00 лв.
06.16 Рентгенография на подбедрица 16.00 лв.
06.17 Рентгенография на глезенна става 16.00 лв.
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 16.00 лв.
06.19 Рентгенография на клавикула 13.00 лв.
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 13.00 лв.
06.21 Рентгенография на скапула 13.00 лв.
06.22 Рентгенография на раменна става 13.00 лв.
06.23 Рентгенография на хумерус 16.00 лв.
06.24 Рентгенография на лакътна става 16.00 лв.
06.25 Рентгенография на антебрахиум 16.00 лв.
06.26 Рентгенография на гривнена става 16.00 лв.
06.28 Рентгенография на череп 16.00 лв.
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 16.00 лв.
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 15.00 лв.
06.31 Обзорна графия на сърце и медиастинум 15.00 лв.
06.32 Обзорна графия на корем 15.00 лв.
06.33 Рентгенография на таз 15.00 лв.
06.34 Ехо  на  коремни органи и ретроперитонеум 20.00 лв.