First MDL Card

От 01.06.2014 Първа МДЛ ,  с грижа за своите пациенти, започна предоставянето на карти за отстъпки . Картите се предоставят на всички , проявявяващи интерес , които посещават често лабораторията , с хронични заболявания , диабет и др.

Приносителят на картата при посещение в лабораторията ползва допълнително безплатно изследване на кръвна захар и урина два пъти годишно .

Картата е валидна във всички клонове на Първа МДЛ.