Оценка на инсулиновата резистентност – индекс НОМА

Инсулиновата резистентност е сериозно здравно усложнение, което може да бъде провокирано от наследствени фактори, заболявания, заседнал начин на живот, неправилно хранене и затлъстяване. Провеждането на редовни медицински изследвания е изключително важно за своевременна диагностика и профилактика на евентуалните усложнения особено при хора, изложени на висок риск.

Оценка на инсулинова резистентност е подходящо да се прави при:
пациенти с хипертония

наднормено тегло и абдоминално затлъстяване
хипергликемия на гладно
при уточняване на риска от развитие на захарен диабет тип 2
дислипидемия, включваща увеличени триглицериди, и намален HDL-холестерол
пациентки със съмнение за поликистозен овариален синдром, нарушен ментструален цикъл и стерилитет.

HOMA, или хомеостатичен модел за оценка на инсулиновата чувствителност, е индекс за определяне чувствителността на тялото към инсулин, базиран на стойностите на кръвна захар и на инсулин на гладно.

Референтни стойности:
Нормален HOMA-IR < 2.5

Рискова зона 2.5-5.0
Висока Инсулинова резистeнтност ( HOMA-IR ) >5.0

Преданалитични изисквания
Кръв се взема сутрин до 9:00 часа на гладно.

Изследването се прави след 12 часово спиране прием на храна и всякакви напитки.
Желателно е 72 часа да се избягва употреба на алкохол.
Не се прави изследването при пациенти на инсулинова терапия.
Наложително е да се съобщи за вида на приемани медикаменти.

Цена на изследването-17,00лева