ЯНУАРИ и ФЕВРУАРИ изследваме мастната си обмяна на половин цена

obmyana

С изследване на липидния профил се прави оценка на риска от сърдечносъдови заболявания.От средата на месец януари на   до края на месец февруари,  пациентите на лаборатория „Първа МДЛ”,  ще могат да  изследват кръвната захар, холестерола  и триглицеридите си  на половин цена.  Кампанията за скрининг на мастната обмяна включва измерване на нивата на общ  холестерол и триглицериди. Диагностичният пакет е на цена от 4.0 вместо стандартните 9.00 лева и  дава възможност за своевременно  откриване на дислипидемии, на тяхната профилактика и лечение, с което се намалява риска от ранно възникване на атеросклеротична съдова болест  с нейните многолики проявления  – ИБС, инфаркт на миокарда, мозъчно – съдова болест, периферна артериална недостатъчност.

Подготовката  за  изследване на цялостния липиден  статус  изисква, той  да бъде извършен след 12-часова гладна пауза , без прием на алкохол.

Каква информация ни дава това комплексно изследване?

Общият  холестерол представлява сборът от всички масти в кръвта.Той участва в изграждането на много жизнено важни структури  в организма, а също така е изходен продукт за синтезата на някои хормони, жлъчни киселини и витамин Д.Голяма част от него се синтезира в организма /черен дроб, черва, кората на надбъбречните  жлези, половите жлези, кожата / и едва около 20 % се доставя с храната.В кръвния ток, холестеролът се пренася от специални  комплекси, наречени липопротеини, които се разделят  на няколко класа.Установяването на повишен холестерол  е достатъчно информативно само тогава, когато  се определи,  за сметка на кои от липидните  частици се дължи това повишение.

Хиломикроните се синтезират в  чревната лигавица и са отговорни за транспорта на екзогенните / внесени с храната / липиди – предимно триглицериди.Те се появяват  след нахранване  и изчезват 2- 3 часа след това.

Хипертриглицеридемията също е  рисков фактор за атеросклероза .Високите триглицериди  са част от  т. нар „Х” – синдром –  артериална  хипертония, хиперурикемия,  инсулинова резистентност.Високи са нивата на триглицеридите и при диабет, затлъстяване, алкохолизъм, панкреатит,  нефрозен синдром, хипотиреоидизъм, гликогенози.

Специалистите от Първа МДЛ , съветват своите пациенти, да  не тълкуват сами получените резултати, а да се обърнат към  ОПЛ или съответния специалист, при когото се лекуват, тъй като референтните стойности на липидите  са в зависимост от рисковата категория на пациентите и  според  оценката на общия сърдечно – съдов риск.Прицелните нива за пациенти  от различни рискови категории и заболявания  може да са различни.