СКРИНИНГОВ ТЕСТ ЗА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО ( М2-PK)

Пируват-киназа    Неинвазивен скринингов тест за рак на дебелото черво ( М2-PK)

Туморният маркер М2 – Пируват киназа (ПК) е форма на ензима пируват киназа, който е ключов ензим в метаболизма на раковите клетки. Измерването на фекалните нива на ПК корелира с  висок процент съмнение за рак на дебелото черво. Тъй като повечето хора предпочитат провеждането на неинвазивни, лесно изпълними  и комфортни скринингови тестове, то М2 – ПК като бърз, надежден и неинвазивен тест е предпочитан от клиницисти и пациенти като метод за начален скрининг. При наличие на положителен резултат от теста, пациентът се насочва към ендоскопска  колоноскопия за прецизиране на находката.

По честота коло-ректалният карцином / КРК / заема второ място сред всички видове карциноми съответно след рака на белия дроб при мъжете и след рака на гърдата при жените. Приблизително 10% от КРК е наследствен, а в останалите 90% се развива без фамилно предразположение, т.e. спорадичен КРК. В повечето случаи той не се развива “де ново”, а на базата на аденом и има достатъчно дълъг времеви интервал, за да бъде открит и премахнат в премалигнен стадий.

Алармиращи симптоми

  • – Абдоминална болка – 44%.
  • – Ректално кървене – 40%.
  • – Промяна в ритъма на дефекация и/или диарийни изхождания, персистиращи повече от 4 седмици – 43%.
  • – Палпираща се формация в дясна коремна половина, по хода на дебелото черво.
  • – Палпиращ се тумор в ректума.
  • – Персистиращо анално кървене, при пациенти след 50-годишна възраст, без анални симптоми.
  • – Необяснима желязодефицитна анемия.
  • – Редукция на тегло.

 

Съгласно препоръките на СЗО всички мъже и жени над 50 годишна възраст следва да провеждат скрининг за рак на дебелото черво поне веднъж годишно. Хората с рискови фактори – полипи, възпалителни заболявания и фамилна анамнеза за заболяването, следва да започнат скрининга по – рано и да го провеждат по – често. Понякога повишени нива на М2 – ПК има и при неракови заболявания, каквито са възпалителните чревни заболявания ( улцеративен колит и Болест на Крон) и при полипи с големина над 1 см.

Не съществуват рискове от провеждане на самото изследване. Тестът не се влияе от прием на храни и лекарства, така че не е необходимо да спазвате ограничаващи диети или да спирате лечението си, освен ако не сте посъветван от Вашия лекар.

Не е нужна предварителна подготовка.

Материал за изследване – фекална проба донесена в стерилен контейнер в лабораторията до 1-2 часа след вземането.

Резултати

Вероятността  за  фалшиво – положителни резултати при М2 – ПК теста е много по – малка отколкото при  другите бързи скринингови тестове, какъвто е фекалният тест за окултно кървене. Обикновено резултатите са готови до края на работния ден.

Цена на изследването – 70лв