ПРЕЗ ЕСЕНТА ИЗСЛЕДВАЙТЕ НИВОТО НА ВИТАМИН Д

Тежкият дефицит на витамин Д нарушава костния метаболизъм и функционирането на мускулите, като води до развитието на рахит, остеомалация и миопатии. Недостигът на витамин Д е особено чест при постменопаузални жени и се асоциира с повишен риск не само за остеопороза, но и за сърдечносъдови заболявания, неоплазми, диабет и неврологични нарушения.

Рискови фактори за дефицит на витамин Д

Основните рискови фактори за появата на дефицит на витамин Д включват: недостатъчна експозиция на слънчева светлина, неадекватен прием с храната (основни източници са тлъстите риби, яйцата и млякото), затлъстяване, малабсорбция, прием на медикаменти (антиконвулсанти, антиретровирусни). Жените са по-предразположени към хиповитаминоза Д, съпоставени с мъжете.

Витамин Д и сърдечносъдов риск

Системен анализ на данните от проспективни проучвания доказва два до пет пъти по-висока смъртност сред хората с ниски серумни нива на 25-ОН-витамин Д. Допълнителният прием на витамина при тях намалява значимо сърдечносъдовия риск, докато калциевите добавки нямат съществен ефект върху сърдечносъдовата заболеваемост.Счита се, че витамин Д е ангажиран в патогенезата на артериалната хипертония, нарушенията в липидния и глюкозния метаболизъм, исхемичната болест на сърцето, миокардния инфаркт, инсулта.

Витамин Д и костна плътност

Остеопоротичните фрактури са често усложнение при жените в менопауза. Серумните нива на 25-ОН-витамин Д под 19 ng/ml са асоциирани с най-висок риск за фрактури, съпоставени с нива над 28 ng/ml

Витамин Д и диабет

Наличието на рецептори за витамин Д върху клетките на панкреаса показва, че витаминът е ангажиран в регулацията на инсулиновата секреция. При възрастни без диабет, серумните нива на 25-ОН-витамин Д демонстрират обратна зависимост със стойностите на инсулина и на кръвната глюкоза на гладно, и са асоциирани правопропорционално с индекса на инсулинова чувствителност, и стойностите на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-С).

Витамин Д и злокачествени заболявания

Витамин Д стимулира клетъчната диференциация и потиска пролиферацията, поради което се счита, че има антиапоптозна активност..

Витамин Д и инфекции

Възприемчивостта към инфекции корелира с витамин Д статуса

Витамин Д и когнитивни функции

Резултатите от наблюдателни проучвания и няколко малки рандомизирани изпитвания предполагат позитивен ефект от слънчевата експозиция и приема на добавки с витамин Д върху когнитивните функции, паметта, деменцията и болестта на Parkinson.

 

С грижа за своите пациенти Първа МДЛ разработи пакет от изследвания : остеометрия, калций , фосфор и Витамин Д тотал   на цена от 29.50 лв